سمپاشی زمستانه باغات

سمپاشی زمستانه باغات

زمستان، زمانی مناسب برای اقداماتی است که انجام آنها موجب کم شدن خسارت آفات در بهار و تابستان و در نهایت، کاهش نیاز به سمپاشی در این فصول، کاهش مصرف آفت کشها و سلامت محصول و محیط زیست می شود. یکی از مؤثرترین اقدامات، هم برای درختان منازل و هم باغ‌های وسیع، سمپاشی زمستانه (پیش‌بهاره) است.

روغن پاشی زمستانه در کنترل آفاتی مثل کنه ها، شپشکها، سپر دار ها، شته ها، تریپس،  پسیل و … در باغات متمر و غیرمثمر موثر است. روغن با بستن منافذ تنفسی پوستی در حشرات، لارو ها و تخم ها منجر به کاهش جمعیت آفات شده و در زمستان که معمولاً برگی روی درختان وجود ندارد و جایی برای مخفی شدن حشرات روی درختان نیست، تمام درخت و حشرات روی آن در معرض پاشش قرار می‌گیرد و بدین ترتیب حشرات ازبین می‌روند.

نکات مهم:

  • زمان مبارزه زمستانه بسته به شرایط آب و هوایی از اواسط بهمن تا اواسط اسفند متغیر است، ولی مهم این است که درختان بیدار نشده باشند و این عملیات حداقل یک هفته قبل از تورم جوانه ها و ظهور اولین نوک رنگی جوانه ها و در دمای معمولی (یخبندان و زیاد گرم نباشد) انجام شود، در غیر این صورت غلظت بالای روغن منجر به سوختگی می گردد.

  • بهتر است قبل از عملیات سم پاشی، هرس درختان، حذف پاجوش ها و تنه جوش ها، و نیز حذف شاخه های شدیداً آلوده سال قبل به منظور کاهش میزان سم مصرفی، کاستن تراکم آفت در قسمت های داخلی و کنترل بهتر آفت انجام گرفته باشد

  • جهت تهیه محلول سم پاشی ابتدا روغن را در مقداری آب (ترجیحاً ولرم) حل کرده،‌بعدا داخل تانکر سمپاشی که تا نصفه آب دارد اضافه شود.

  • جهت حصول نتیجه بهتر تمامی قسمت های گیاه بایستی پوشش داده شده و حتی تنه و سایه انداز آن در روی زمین نیز سمپاشی شود

  • داشتن اطلاعات هواشناسی و اطمینان از عدم بارندگی 72-48 ساعت پس از سمپاشی ضروری است.

  • عملیات سمپاشی بایستی با فشار بالا انجام شود و به گونه ای باشد که محلول سمی مثل قطرات باران از روی شاخه درختان به پایین بچکد.

  • در هنگام سمپاشی و برای جلوگیری از آسیب سموم حتماً از دستکش، کلاه، عینک، لباس کار، ماسک و عینک و حتی چکمه استفاده نمایید و از هرگونه خوردن و آشامیدن پرهیز نمایید.

  • حتما بعد از هر بار سمپاشی زمستانی مخزن را به دقت بشویید تا بقایای سم داخل این مخزن نماند. شاید شما بخواهید از سمپاش برای محلول پاشی کود استفاده کنید. لذا اگر سم در این مخزن وجود داشته باشد منجر به آسیب به گیاه می گردد.