کلینیک گیاهپزشکی

 

در کشور ما حفاظت از محصولات کشاورزی به ترکیبات شیمیایی وابسته بوده که به اشکال مختلف آفت کش و قارچ کش و … در دسترس هستند. مصرف بی رویه این ترکیبات به مشکلات جدی همچون مقاومت به سموم، کاهش تنوع زیستی اکوسیستم و آلودگی محیطی منجر می شود که ضرورت توسعه استراتژی های کنترل قابل اطمینان را آشکار می کند. در این راستا کلینیک گیاهپزشکی  در شهرستان قرچک می کوشد تا در طول فعالیت خود پروژه های نظیر شبکه مراقبت آفات و بیماری های گیاهی گلخانه ای، مزارع، باغات  بر مبنای مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی در اجرای صحیح اصول گیاهپزشکی گام بردارد.

 

خدمات قابل ارائه به بهره برداران محترم بخش كشاورزي:

 • بازدید از مزارع، باغات،گلخانه، پارک ها و فضای سبز و … در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روش های کنترل و مهار آفات و بیماری های گیاهی
 • بررسی های آزمایشگاهی لازم در جهت تشخیص عوامل زیان آور
 • صدور نسخه های گیاه پزشکی
 • تعیین بهترین زمان سمپاشی جهت کنترل اصولی و موثر آفات و بیماری های گیاهی و جلوگیری از مصرف بی رویه سموم
 • انجام مراحل مختلف آزمون خاک اعم از نمونه برداري، آناليز و تفسير نتايج (خاک، آب، کودشيميايي، بافت گياه و …)
 • مشاوره در زمینه تغذیه گیاهی، توصیه کودی متناسب با آزمون خاک و گیاه برای هر محصول به منظور افزایش بهره وری و عملکرد و تولید محصول باکیفیت
 • انجام پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی
 • اجرای کارگاه های آموزشی بر حسب نیاز منطقه
 • عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مبارزه با آفات و بیماریهای منطقه ای، محلی و یا باغی
 • برگزاری کلاس های آموزشی، تهیه کتابچه و کاتالوگ بر اساس نیازهای منطقه
 • بازدید و نظارت بر نهالستان
 • صدور گواهی سلامت بذر و نهال
 • ترویج و گسترش مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای های گیاهی
 • مشاوره در اجرای کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی به منظور تولید محصولات سالم و ارگانیک
 • مشاوره و نظارت بر انبارداری صحیح محصولات کشاورزی