دفتر مشاوره

با توجه به اهمیت رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و ارزآوری این محصولات از طریق صادرات به کشورهای منطقه و همچنین محدودیت های آبی، اقلیمی و بحث کنترل آفات و بیماری ها و سایر عوامل …، این شرکت آماده ارائه مشاوره های فنی لازم در زمینه احداث و نگهداری مزارع، باغات، گلخانه، سالن پرورش قارچ و … و گواهی محصول سالم (GAP) بوده تا با حمایت های فنی و مطالعاتی خود از خسارات وارده به کشاورزان و بهره برداران در طول کاشت، داشت و برداشت این محصولات با ارزش جلوگیری نماید.

امور باغات

خدمات رسانی به باغداران شامل:

– تهیه طرح توجیهی احداث باغ

– احداث اصولی باغات بر اساس طرح توجیهی و با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی و آبی منطقه

– توسعه باغات و عملیات اصلاح، بهسازی ونوسازی باغ های درجه 2 و 3

– مشاوره در امور تغذیه باغات بر اساس آزمون خاک و جیره نویسی غذایی بر اساس آزمون خاک و مرحله رشدی درختان

– آبیاری بهینه باغات و مشاوره در زمینه سیستم های آبیاری قطره ای و …

– تشخیص و کنترل آفات و بیماریها بر پایه IPM و ICM به منظور تولید محصول سالم

– روش های نوین بسته بندی با هدف کاهش ضایعات

امور زراعی

کشت محصولات زراعی با هدف افزایش تولید محصولات استراتژیک و بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی (آب و خاک) از اولویت های این مجموعه است. لذا این مجموعه خدمات ویژه ای را به شرح ذیل ارائه می دهد:

– مشاوره در زمینه آماده سازی اصولی زمین و انتخاب بذر، رقم و تاریخ مناسب کاشت با توجه به اقلیم منطقه

– مشاوره در امور تغذیه و جیره نویسی مزارع بر اساس آزمون خاک و مراحل رشدی گیاه به منظور افزایش عملکرد

– آبیاری بهینه مزارع با توجه به شرایط منطقه و نیاز آبی محصول

– کنترل به موقع آفات، بیماری ها و علف های هرز

– برداشت صحیح و به موقع محصول

امور گلخانه

صنعت گلخانه در نوع مدرن آن و در ایران، صنعتی نوظهور محسوب می گردد صنعتی که عوامل اقلیمی و محدویتهای محیطی کشور، ما را به سمت آن سوق داده، در شرایطی که هنوز دانش و فناوری این صنعت در میان کشاورزان ایران فراگیر نشده است. آورده اولیه برای شروع این کسب و کار بسیار مهم است که البته از آن جایی که بیشتر این هزینه‌ها برای تجهیزات گلخانه صرف می‌شود، تنها یک بار اتفاق می‌افتد. لذا برای احداث اصولی و دستیابی به تولید مطلوب ضروری است با کارشناسان خبره مشورت نمایید. خدمات این مجموعه شامل:

– تهیه و تدوین طرح توجیهی احداث گلخانه

– طراحی پکیج کامل گلخانه از سازه و پوشش تا تجهیزات و تاسیسات بر اساس تنوع محصول و نوع کشت انتخاب شده

– مشاوره تخصصی در امور تغذیه و جیره نویسی کشت های گلخانه ای اعم از خاکی و هیدروپونیک به منظور افزایش عملکرد و دستیابی به محصول بازارپسند

– تشخیص و کنترل آفات و بیماری ها بر پایه IPM و ICM به منظور تولید محصول سال

پرورش قارچ

– تهیه و تدوین طرح توجیهی سالن های پرورش قارچ

– ارائه مشاوره علمی و تخصصی در زمینه راه اندازی کارخانه شامل: واحد تولید کمپوست، خاک و بذر، سالن های تولید و کارگاه های تولیدی کوچک

– مشاوره در زمینه تهیه کمپوست، بذر و خاک پوششی

– بازدید و مشاوره در زمینه تولید و رفع اشکالات آن، کنترل آفات و بیماری های شایع در سالن و ….